Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Wang Zhongfu
Member of the 16th CPC Central Committee
Born: 1941, Hunan Province, Anhua County

(view full biography)

Show Year:
2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Bo Xilai 薄熙来 Cao Gangchuan 曹刚川 Chai Songyue 柴松岳 Chen Kuiyuan 陈奎元 Chen Yujie 陈玉杰 Chen Yunlin 陈云林 Chen Zhili 陈至立 Du Qinglin 杜青林 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Jin Renqing 金人庆 Li Dek Su 李德洙 Li Jinhua 李金华 Li Rongrong 李荣融 Li Xueju 李学举 Li Zhaoxing 李肇星 Li Zhilun 李志伦 Liao Hui 廖晖 Liu Mingkang 刘明康 Ma Kai 马凯 Mou Xinsheng 牟新生 Shang Fulin 尚福林 Shi Zongyuan 石宗源 Sun Jiazheng 孙家正 Sun Wensheng 孙文盛 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tian Congming 田聪明 Wang Guangtao 汪光焘 Wang Shucheng 汪恕诚 Wang Taihua 王太华 Wang Xudong 王旭东 Wei Liqun 魏礼群 Wen Jiabao 温家宝 Wu Dingfu 吴定富 Wu Yi 吴仪 Xie Zhenhua 解振华 Xu Guanhua 徐冠华 Xu Kuangdi 徐匡迪 Xu Yongyue 许永跃 Yang Yuanyuan 杨元元 Zeng Peiyan 曾培炎 Zhang Bailin 张柏林 Zhang Chunxian 张春贤 Zhang Fusen 张福森 Zhang Weiqing 张维庆 Zhang Yunchuan 张云川 Zhao Qizheng 赵启正 Zheng Silin 郑斯林 Zhou Ji 周济 Zhou Xiaochuan 周小川 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

12/16/05
TRAVEL
Wu Yi was in Beijing Municipality
Others Attending: Wang Zhongfu
01/21/05 Wen Jiabao presided over the fifth plenary meeting of the State Council. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Wang Zhongfu
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]