Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Jin Renqing
Member of the 16th CPC Central Committee
Born: 1944, Jiangsu Province, Suzhou City

(view full biography)

Show Year:
2009 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Chen Lei 陈雷 Chen Yunlin 陈云林 Chen Zhu 陈竺 Dai Bingguo 戴秉国 Gao Qiang 高强 Hui Liangyu 回良玉 Ji Yunshi 季允石 Jia Zhibang 贾治邦 Li Bin 李斌 Li Congjun 李从军 Li Dek Su 李德洙 Li Keqiang 李克强 Li Rongrong 李荣融 Li Shenglin 李盛霖 Li Xueju 李学举 Li Yizhong 李毅中 Liang Guanglie 梁光烈 Liu Mingkang 刘明康 Liu Peng 刘鹏 Liu Yandong 刘延东 Liu Zhenhua 刘振华 Liu Zhijun 刘志军 Long Xinmin 龙新民 Lu Yongxiang 路甬祥 Ma Jiantang 马建堂 Ma Kai 马凯 Ma Wen 马馼 Meng Jianzhu 孟建柱 Shang Fulin 尚福林 Sheng Guangzu 盛光祖 Shi Zongyuan 石宗源 Sun Wensheng 孙文盛 Sun Zhengcai 孙政才 Tian Chengping 田成平 Tian Lipu 田力普 Wan Gang 万钢 Wang Qishan 王岐山 Wang Taihua 王太华 Wang Yong 王勇 Wei Liqun 魏礼群 Wen Jiabao 温家宝 Wu Aiying 吴爱英 Wu Dingfu 吴定富 Xie Fuzhan 谢伏瞻 Xie Xuren 谢旭人 Xu Kuangdi 徐匡迪 Xu Shaoshi 徐绍史 Yang Chuantang 杨传堂 Yang Jing 杨晶 Yang Yuanyuan 杨元元 Yin Weimin 尹蔚民 Zhang Dejiang 张德江 Zhang Ping 张平 Zhou Bohua 周伯华 Zhou Ji 周济 Zhou Shengxian 周生贤 Zhou Xiaochuan 周小川

Map (show)

01/19/09 Wen Jiabao made remarks during the second plenary meeting of the State Council, or the Cabinet. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Jin Renqing
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]