Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: March 14, 2005
Activity: Wu Bengguo presided over the closing session of the National People's Congress' annual session, in which the draft anti-secession law was approved by a vote of 2,896 to zero, with two abstentions.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Wu Bangguo, Cao Gangchuan, Chen Liangyu, Cheng Siwei, Ding Shisun, Fu Tieshan, Gu Xiulian, Guo Boxiong, Han Qide, He Luli, Hu Jintao, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Ismail Amat, Jia Chunwang, Jia Qinglin, Jiang Zhenghua, Li Changchun, Li Tieying, Liu Qi, Liu Yunshan, Lu Yongxiang, Luo Gan, Raidi , Sheng Huaren, Tang Jiaxuan, Uyunqimg , Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Wen Jiabao, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xiao Yang, Xu Caihou, Xu Jialu, Yu Zhengsheng, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Dejiang, Zhang Lichang, Zhou Yongkang
Topics: domestic politics
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]