Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: October 08, 2005
Activity: Hu Jintao presided over the 5th plenary session of the 16th CPC Central Committee.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, , , Bai Enpei, Bai Keming, Cai Wu, Cao Bochun, Cao Gangchuan, Chen Bingde, Chen Deming, Chen Jianguo, Chen Liangyu, Chen Zhili, Chu Bo, Dai Xianglong, Du Qinglin, Guo Boxiong, Guo Jinlong, Han Yuqun, Han Zheng, He Guoqiang, He Yong, Hua Jianmin, Huang Huahua, Huang Ju, Huang Xiaojing, Huang Zhendong, Huang Zhiquan, Hui Liangyu, Ismail Tiliwaldi, Ji Yunshi, Jia Chunwang, Jia Qinglin, Jia Zhibang, Jin Renqing, Jing Zhiyuan, Li Changchun, Li Chengyu, Li Dek Su, Li Jianguo, Li Jinai, Li Jinhua, Li Keqiang, Li Rongrong, Li Tieying, Li Xueju, Li Yuanchao, Li Zhaoxing, Li Zhilun, Liang Baohua, Liang Guanglie, Liao Hui, Liao Xilong, Liu Mingkang, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Liu Zhenhua, Lu Bing, Lu Hao, Lu Yongxiang, Lu Zhangong, Luo Gan, Luo Qingquan, Ma Kai, Ma Qizhi, Meng Jianzhu, Mou Xinsheng, Qian Yunlu, Qiao Qingchen, Shang Fulin, Shi Xiushi, Song Fatang, Song Xiuyan, Su Rong, Sun Wensheng, Tang Jiaxuan, Tian Chengping, Wang Gang, Wang Guangtao, Wang Hongju, Wang Jiarui, Wang Jinshan, Wang Lequan, Wang Min, Wang Qishan, Wang Shucheng, Wang Taihua, Wang Xiaofeng, Wang Xudong, Wang Yunkun, Wang Zhaoguo, Wang Zhongyu, Wei Liucheng, Wen Jiabao, Wen Shizhen, Wu Aiying, Wu Bangguo, Wu Dingfu, Wu Guanzheng, Xi Jinping, Xiao Yang, Xie Zhenhua, Xu Caihou, Xu Guangchun, Xu Guanhua, Xu Kuangdi, Xu Rongkai, Xu Yongyue, Yang Chuantang, Yang Jing, Yang Zhengwu, Yu Youjun, Yu Zhengsheng, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Bailin, Zhang Baoshun, Zhang Chunxian, Zhang Dejiang, Zhang Dingfa, Zhang Gaoli, Zhang Lichang, Zhang Wenyue, Zhang Xuezhong, Zhang Zhongwei, Zhang Zuoji, Zhao Leji, Zhou Bohua, Zhou Ji, Zhou Xiaochuan, Zhou Yongkang
Topics: communist party
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]