Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: January 23, 2006
Activity: Hu Jintao watched performance given by soldiers and civilians in celebration of the Spring Festival, or the Chinese lunar New Year.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Chen Bingde, Gu Xiulian, Guo Boxiong, He Guoqiang, He Yong, Hua Jianmin, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Jing Zhiyuan, Li Changchun, Li Jinai, Liang Guanglie, Liao Xilong, Liu Qi, Liu Yunshan, Luo Gan, Qiao Qingchen, Wang Gang, Wang Zhaoguo, Wang Zhongyu, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xu Caihou, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhou Yongkang
Topics: domestic politics, military
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]