Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: June 05, 2006
Activity: Hu Jintao and top Chinese leaders attended the academician conference of the Chinese Academy of Sciences (CAS) and the Chinese Academy of Engineering (CAE).
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Chen Zhili, He Guoqiang, He Luli, He Yong, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Li Changchun, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Lu Yongxiang, Luo Gan, Sheng Huaren, Tang Jiaxuan, Wang Gang, Wang Zhaoguo, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xu Caihou, Xu Guangchun, Xu Kuangdi, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Yunchuan, Zhou Ji, Zhou Yongkang
Source: XINHUA Online (China View)
Topics: science/technology
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]